Propozicije

PROPOZICIJE KOŠARKAŠKE REKREATIV LIGE BEOGRADA, SEZONA 2016/2017

Član 1

KOŠARKAŠKA REKREATIV LIGA Beograda je takmičenje košarkaških rekreativaca, zaposlenih u kompanijama na teritoriji grada Beograda, a u organizaciji Udruženja građana za promociju sporta i rekreacije „Casper“. Nakon formiranja, ekipe, odnosno kompanije se prijavljuju za učešće u ligi, prihvatajući ove Propozicije koje se usvajaju na sastanku pre početka takmičenja. Osnovni principi takmičenja su: sportsko i fair-play nadmetanje, rekreacija i druženje.

Član 2

Takmičenje se odvija na osnovu Pravila igre koje utvrđuje Međunarodna košarkaška federacija - FIBA, i ovih Propozicija. Za razliku od FIBA pravila, ekipe imaju pravo na po jedan tajm aut po četvrtini, bez prava prenošenja istog ukoliko nije iskorišćen u prethodnoj četvrtini, kao i na po jedan tajm aut za svaki produžetak, takođe, bez prava prenosa.

Član 3

Kalendar takmičenja usvaja se na sastanku ekipa učesnica sa organizatorom, na predlog organizatora u skladu sa raspoloživim terminima. Isti ne može da se menja, osim u izuzetnim slučajevima koji nisu mogli biti unapred predviđeni (viša sila). Odluku o eventualnoj promeni kalendara takmičenja donosi Komesar lige.

Član 4

KOŠARKAŠKA REKREATIV LIGA BEOGRADA broji 9 ekipa i to:

1.    EUROBASKET

2.    JTI

3.    IVKOVIĆ TRIKOTAŽA

4.    MILFORD ČAJ

5.    ORTAČKO ADVOKATSKO DRUŠTVO JANKOVIĆ POPOVIĆ MITIĆ

6.    ELKOMS

7.    ERNST YOUNG

8.    BAMBI

9.    CERAK

Član 5

Takmičenje se odvija u tri faze. Prva faza liga sistem, druga faza mini liga sistem i treća faza kojom se određuje konačan plasman. Redosled takmičarskih brojeva i raspored utakmica određuje se po Berger sistemu. Plasman ekipa na tabeli određuje se na osnovu Pravila igre (za pobedu se dobija 2 boda, za poraz 1 bod, u izuzetnim slučajevima se dobija 0 bodova - npr. neopravdan nedolazak na utakmicu i sl.).

Član 6

Prvoplasiranoj ekipi pripada pehar pobednika KOŠARKAŠKE REKREATIV LIGE BEOGRADA u trajno vlasništvo, a igračima zlatne medalje. Drugoplasiranoj ekipi pripada pehar za osvojeno drugomesto, a igračima srebrne medalje. Trećeplasiranoj ekipi pripada pehar za osvojeno treće mesto, a igračima bronzane medalje. Pored navedenih ekipa, pehar za fair-play će dobiti i jedna od ekipa učesnica, na predlog komesara takmičenja. Takođe prigodnim priznanjima biće nagrađeni najistaknutiji pojedinci, najbolji igrač, najbolji trener, najbolji strelac, najbolji trojkaš, najbolji strelac i najbolji trojkaš play-off-a .

Član 7

Utakmice se igraju prema sledećem KALENDARU TAKMIČENJA:

I kolo

II kolo

III kolo

IV kolo

V kolo

VI kolo

VII kolo

VIII kolo

IX kolo

05/06.11. 2016.

19/20.11. 2016.

26/27.11.2016.

03/04.12. 2016.

10/11.12.2016.

17/18.12.2016.

24/25.12.2016.

28/29.01.2017.

04/05.02.2017.

Nakon završetka ligaškog dela takmičenja, u drugoj fazi odigraće se takmičenje po grupama, na taj način što se formiraju dve grupe, grupa A i grupa B. Grupu A čini 5 prvoplasiranih ekipa iz ligaškog dela takmičenja koje su obezbedile učešće u play-off-u, dok grupu B čini 4 ekipa koje su zauzele 6,7,8, i 9 mesto. Ekipe iz grupa A i B se takmiče za što bolji plasman i zauzimanje startne pozicije za play off. Nakon toga igra se play-off u kome učestvuju svih 9 ekipa. Termini odigravanja biće naknadno određeni. Play-off se igra na dve dobijene utakmice, sa tim što bolje plasirana ekipa u ligaškom delu takmičenja, vodi sa 1-0 u seriji, tako da se u dalji deo takmičenja plasira prva ekipa koja ostvari dve pobede. Pet ekipa pobednika iz I kola play-offa direktno se plasira u II kolo play-offa, kao i najbolja poražena ekipa, što ukupno čini 6 ekipa. Na osnovu startnih brojeva formiraju se parovi II kola, gde se igra na 1 dobijenu utakmicu, gde nakon završetka dobijamo 3 ekipe pobednika, plus najbolja poražena ekipa, koje formiraju dva polufinalna para, a koji dalje igraju na 1 dobijenu utakmicu sve do kraja takmičenja, odnosno utakmica za 3 mesto i finalne utakmice. Ostale ekipe, nakon ispadanja iz takmičenja nastavljaju da igraju za konačni plasman, po rasporedu koji će se naknadno formirati.

Član 8

Odlaganje utakmice koja je ranije zakazana vrši se samo izuzetno, uz vođenje računa o fair-play-u. Ukoliko ekipe iz nekog razloga zahtevaju da igraju u različite dane vikenda, a pri tome ne mogu da nađu kompromis, prednost u biranju termina ima isključivo prvoimenovana ekipa. Odluku o eventualnom odlaganju i terminu naknadnog odigravanja utakmice donosi Komesar lige.

Član 9

Za slučaj neopravdanog nedolaska na zakazanu utakmicu jedne od ekipa, odnosno ukoliko jedna od ekipa nema spremnih pet igrača na terenu za igru, ekipa koja je skrivila neodigravanje utakmice istu gubi službenim rezultatom 20:0 i ne dobija bod. Ukoliko se u ligaškom delu takmičenja ekipa dva puta ne pojavi na terenu u zakazanom terminu, gubi utakmicu službenim rezultatom i diskvalifikuje se iz daljeg takmičenja. U slučaju da nije odigrala više od 50% predviđenih utakmica, ekipa i njeni rezultati se brišu iz tabele i lista najboljih strelaca, odnosno ekipama koje su igrale sa diskvalifikovanom ekipom se brišu dobijeni bodovi. Ako jedna od ekipa ne dođe na utakmicu play-off-a ili na utakmicu za razigravanje, ista se registruje službenim rezultatom, a ekipa gubi pravo učestvovanja u daljem razigravanju za plasman.

Ukoliko ekipa odustane od takmičenja svojom voljom, ili bude diskvalifikovana u skladu sa Propozicijama takmičenja i Pravilima igre FIBA neće joj biti refundirana novčana sredstva uplaćena na ime kotizacije za takmičenje.

Član 10

Utakmice se igraju loptama MOLTEN GF7, ili, ukoliko se istom ne raspolaže, nekom drugom adekvatnom loptom, ali tek nakon saglasnosti obe ekipe. Međutim, ukoliko ekipe ne mogu da se dogovore prvi sudija određuje loptu kojom će se igrati utakmica. Utakmice se odigravaju u sali minimalne dimenzije 24 x 12 m, sa svlačionicama za obe ekipe, sudije, opremljene tuševima sa toplom i hladnom vodom. Utakmice se odigravaju sa električnim semaforom, električnim satovima za merenje napada. Na zapisničkom stolu sede merilac vremena i 24 sec. odnosno zapisničar. Izuzetno, u slučaju kvara električnih uređaja, utakmica će se odigrati odnosno nastaviti ručnim merenjem vremena, pri čemu po jedan predstavnik ekipe ima pravo nadzirati rad zapisničkog stola. Svaka ekipa posle utakmica dobija kopiju zapisnika.

Član 11

Pre početka utakmica prvog kola, ekipe daju konačan spisak od maksimum 16 ili manje igrača sa sledećim podacima: ime i prezime, dan, mesec i godinu rođenja, kao i boju dresova koju nosi ekipa. Nakon toga nijedan novi igrač, koji nije na spisku ne može nastupati za ekipu, sve do 8 kola ligaškog dela takmičenja, kada ekipa ima pravo da zameni 2 igrača od 16 ili manje koji su već prijavljeni, ali broj igrača mora ostati isti kao na prethodno dostavljenom konačnom spisku. Nakon dostavljanja spiska i fotografija organizatoru takmičenja, od strane organizatora igrači, treneri i službeni predstavnik ekipe dobiće identifikacionu karticu bez koje neće moći biti aktivni učesnici takmičenja.Ovi podaci se objavljuju na internet sajtu REKREATIV LIGE www.biznisliga.info.

U slučaju potrebe i zvanične primedbe, Komesar lige proverava identitet spornog igrača i donosi odgovarajuću odluku.. U svakom pojedinačnom slučaju, a po blagovremenoj pismenoj primedbi (e-mailom) bilo koje ekipe, pravo nastupa određenog igrača proverava i donosi odluku Komesar lige. Igrač koji je jednom nastupio za jednu ekipu i bio prijavljen na spisak te ekipe, nema pravo igranja za drugu ekipu u tekućoj sezoni. Uz spisak igrača, svaka ekipa daje ime svog službenog predstavnika, koji može ujedno obavljati kako igračku, tako i trenersku funkciju. Ovo lice predstavlja ekipu, odgovorno je za nastup svoje ekipe, te ovlašćeno za zvaničnu komunikaciju sa Komesarom lige. Predstavnik ekipe daje svoju e-mail adresu na koju će organizator blagovremeno slati sva obaveštenja, a za hitnu komunikaciju na raspolaganju je veza putem mobilnog telefona.

Član 12

Zakazivanje termina utakmica (raspored i satnica) vrši se isključivo posredstvom internet sajta, najkasnije do UTORKA posle 20 časova, pre odigravanja kola. Ukoliko ekipa iz nekog opravdanog razloga želi da odloži odigravanje utakmice ili ne može da nastupi u određenom terminu u vreme odigravanja redovnog kola mora blagovremeno, odnosno najkasnije do UTORKA do 12 časova mejlom ili SMS-om kontaktirati Komesara lige, nakon čega će biti doneta konačna odluka. Ekipe su dužne da striktno poštuju utvrđen termin (satnicu) svojih utakmica, te da u Sali odigravanja isti budu u dovoljnom broju (minumum 5 igrača) najmanje 15 minuta pre početka iste. 10 minuta pre početka utakmice predstavnik ekipe je obavezan da dostavi spisak igrača koji će nastupiti na konkretnoj utakmici. 3 minuta pre zakazanog početka utakmice ekipe su obavezne da istrče na svoju polovinu terena (kod svoje klupe) radi pozdravljanja sa igračima protivničke ekipe.

Član 13

Ponašanje ekipa/igrača mora biti u skladu sa korektnim, u duhu sportskog i fer, za šta su posebno odgovorni predstavnici ekipa. Negovanje fair-play-a i sportskog ponašanja je posebna tekovina KOŠARKAŠKE REKREATIV LIGE BEOGRADA. Kazne za nesportsko ponašanje nisu novčane, već isključivo znače suspenziju za određeni broj utakmica. Igraču/treneru/pratiocu ekipe kome na utakmici bude dosuđena tehnička greška ista se samo evidentira - upisuje. U ponovljenom slučaju dosuđene tehničke greške (parna tehnička greška) isti akter automatski nema pravo nastupa na jednoj - prvoj narednoj utakmici. Za slučaj da se gore navedenim licima dosudi isključujuća greška, ista znači automatski zabranu nastupa na dve naredne utakmice. U težem, odnosno ponovljenom slučaju nesportskog ponašanja, Komesar lige donosi konačnu odluku o kazni, koja se kreće u rasponu od dve utakmice zabrane igranja pa sve do kazne zabrane igranja do kraja lige, ili ukoliko se radi o najtežim prekršajima isključenjem iz Udruženja i doživotnoj suspenziji, odnosno zabrani učešća u takmičenjima koje organizuje Udruženje . Disciplinsku odgovornost igrača/trenera drugih službenih lica u slučajevima koji nisu gore pobrojani, ceni i sankciju izriče Komesar lige. Takođe, Komesar ili osoba prisutna na utakmici koja ga zamenjuje kao i sudije imaju pravo da sankcionišu ponašanje osoba iz publike, članova Udruženja i da odstrani lica koja nisu članovi istog u kom slučaju može zatražiti i intervenciju organa reda, odnosno policije.

Član 14

Utakmice ligaškog dela takmičenja sude dvojica sudija, a utakmice polufinala i finala trojica sudija. Izuzetno, uz saglasnost obe ekipe, a u pitanju je viša sila, utakmicu može suditi jedan sudija.

Član 15

Delegiranje sudija vrši Komesar lige, sa liste odabranih aktivnih i sudija veterana. Komesar će strogo sankcionisati bilo kakav oblik neprofesionalnog ponašanja sudija.

Član 16

Članovi ekipa su obavezni da pre početka takmičenja dostave Komesaru lige lekarska uverenja da su zdravstveno sposobni da se rekreativno bave sportom i da potpišu pristupnicu Udruženju sa izjavom da će pre početka takmičenja obaviti obavezan zdravstveni pregled što će dokazati odgovarajućom lekarskom potvrdom, kao i da na svoju ličnu odgovornost igraju utakmice, a da u tom smislu organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede/nezgode ili smrtni slučaj igrača prilikom odigravanja utakmice, odnosno prilikom putovanja na i sa utakmice.

Član 17

Svaka ekipa je odgovorna za ponašanje svojih igrača/trenera/službenog predstavnika/drugog pratioca/navijača na utakmici. Eventualnu materijalnu štetu koju učini igrač/trener/službeni predstavnik/drugi pratilac/navijač ekipe, ta ekipa je dužna i da nadoknadi (razbijeno staklo, vrata, sanitarije, tuševe i druge uređaje koji služe odigravanju utakmice), o čemu poseban zapisnik (konstatovanje štete, krivica, visina štete, način restitucije) sastavlja Komesar lige uz učestvovanje predstavnika ekipe. Neplaćanje štete u zapisniku određenom roku povlači suspenziju te ekipe koja ne može odigravati utakmice po daljem rasporedu sve do momenta izmirenja obaveze.

Član 18

U slučaju bilo kakvog nesporazuma koji proiziđe iz takmičenja, isti rešava svojom odlukom Komesar lige i ista će biti objavljena na web sajtu.

 

Beograd, 21.10.2016. godine.


NOVOSTI I REKLAME